Veelgestelde vragen

Een wek- en waarschuwingssysteem zet akoestische signalen binnen uw huis om in zichtbare en of voelbare signalen. Als u geluiden minder goed of helemaal niet kunt horen, zorgt een wek- en waarschuwingssysteem ervoor dat u geen signaal meer mist. Het systeem bestaat uit zenders en ontvangers.

Bent u slechthorend of doof en heeft u moeite om de deurbel, telefoon, rookmelder en/of babyfoon te horen? Met een wek- en waarschuwingssysteem kunt u deze geluiden weer waarnemen.

Het wek- en waarschuwingssysteem kan al behulpzaam zijn bij licht gehoorverlies. Als u het gevoel heeft extra gefocust te moeten zijn om de deurbel, telefoon, babyfoon en zelfs de rookmelder te kunnen horen, is het systeem wellicht geschikt voor u.

U kunt het systeem aanvragen via uw audicien of via onze aanvraagpagina. Hierbij is het belangrijk dat u een recent audiogram (niet ouder dan 1 jaar) en een functioneel voorschrift van een triage-audicien, audioloog of KNO-arts kunt indienen. NB. een aanvraag indienen is geheel vrijblijvend.

Het Visit wek- en waarschuwingssysteem kan vergoed worden vanuit de basisverzekering. Wij zijn gecontracteerd door alle zorgverzekeraars en onderliggende labels. Bekijk de voorwaarden die gelden bij uw zorgverzekeraar.

Wij vragen alle gebruikers van ons Visit wek- en waarschuwingssysteem om hun ervaring te delen. Daarbij vragen we ook of wij de gegeven feedback mogen delen op onze website. We hebben zelfs een van onze gebruikers geïnterviewd. Kijk en lees meer op onze pagina met klantervaringen.

Het koppelen van uw rookmelder (BE1481) gaat als volgt:

  1. Haal de batterijen uit de rookmelder en wacht 10 minuten.
  2. Plaats één batterij terug in de rookmelder.
  3. Wacht 1 minuut.
  4. Plaats de rookmelder dicht bij de telefoonzender of deurbelzender.
  5. Houd de testknop van de rookmelder ingedrukt terwijl u de tweede batterij plaatst. Na een paar seconden gaat er op de rookmelder een rood lampje knipperen.
  6. Laat de testknop de van rookmelder los.
  7. Druk op op telefoonzender of deurbelzender de twee testknoppen tegelijkertijd kort in.
  8. Het lampje van de rookmelder moet nu continu branden.
  9. Druk 1x op de testknop van de rookmelder.
  10. Uw rookmelder is gekoppeld aan uw wek- en waarschuwingssysteem.
Rookmelder
 Het rode lampje van de rookmelder bevindt zich in het midden van de testknop.

Dit kunt u nagaan door van 1 van de rookmelders de batterij er tijdelijk uit te halen. Gaat het systeem niet af? Dan geeft de rookmelder waar geen batterij in zit een valse melding. Als u de batterij al vervangen heeft en de rookmelder heeft schoongemaakt met bijvoorbeeld een stofzuiger, is er mogelijk sprake van een defect en mag u de rookmelder(s) kosteloos ter reparatie opsturen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via 023-5544011 of via info@multicaresystems.nl.

Batterijklep van rookmelder openen
De batterijklep van de rookmelder opent u door de rookmelder een kwartslag naar links te draaien en het afdekplaatje weg te nemen.
De testknoppen van de deurbelzender zitten aan de linkerzijde van de zender.
Het opnieuw inlezen van uw deurbelzender (BE1411) gaat als volgt:
1. Let op: wees zo stil mogelijk tijdens het opnieuw inlezen. Houd aan de linkerkant van de deurbelzender knop 1 (de bovenste knop) ingedrukt totdat er een groen lampje knippert aan de voorzijde van de zender.
2. Druk uw deurbel in, wacht 8 seconden en druk nogmaals uw deurbel in.
3. Wacht nogmaals 8 seconden en druk vervolgens eenmaal op knop 1 aan de linkerkant van de zender. Het lampje aan de voorkant van de deurbelzender is groen als het opnemen gelukt is, het lampje is oranje of rood als het niet gelukt is.
4. Controleer uw ontvanger door aan te bellen. Bij een signaal is uw deurbelzender opnieuw ingelezen.
5. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor knop 2.

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@multicaresystems.nl of via 023 – 55 44 011.