Er zijn verschillende regels voor het vergoeden van hoorhulpmiddelen. De belangrijkste punten vindt u hieronder. Zo ziet u gemakkelijk waaraan u moet voldoen om voor de vergoedingen in aanmerking te komen. Om hoorhulpmiddelen voor u vergoed te krijgen hebben wij een audiogram met een voorschrift nodig van de KNO-arts of audioloog.

Regels vergoeding Solo Apparatuur

  • Gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB aan tenminste één oor (bij 1000, 2000 en 4000 Hz).
  • Functioneel voorschrift van de KNO arts, audioloog of triage audicien.
  • Audiogram

Let op

  • In het functioneel voorschrift dient duidelijk een reden van gebruik omschreven te worden. Een reden van gebruik kan als volgt omschreven worden; het volgen van klassikaal onderwijs, het verrichten van betaald of onbetaald werk en ter voorkoming van sociaal isolement.
  • De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar, kijk voor meer informatie op www.multicaresystems.nl.
  • Voor Zilveren Kruis en De Friesland verzekerden geldt dat bij een gemiddeld gehoorverlies vanaf 60 dB op het beste oor ook de triage audicien solo-apparatuur mag voorschrijven.

Download hier de vergoedingstabel 2020 per zorgverzekeraar voor Solo-apparatuur >>

Download hier het formulier over vergoedingsregels 2020 >>

vergoeding solo apparatuur