Er zijn verschillende regels voor het vergoeden van hoorhulpmiddelen. De belangrijkste punten vindt u hieronder. Zo ziet u gemakkelijk waaraan u moet voldoen om voor de vergoedingen voor uw wek- en waarschuwingssysteem in aanmerking te komen. Om hoorhulpmiddelen voor u vergoed te krijgen hebben wij een audiogram met een voorschrift nodig van een KNO-arts, audioloog of triage-audicien. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Voorwaarden vergoeding wek- en waarschuwingssysteem

  • Gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB aan tenminste één oor (bij 1000, 2000 en 4000 Hz).
  • Functioneel voorschrift van een KNO-arts, audioloog of triage-audicien.
  • Audiogram niet ouder dan 1 jaar.

Let op

  • In het functioneel voorschrift dient duidelijk een reden van gebruik omschreven te worden.
  • Het systeem wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Voor VGZ en Menzis verzekerden geldt dat bij een gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB ook de triage audicien het wek- en waarschuwingssysteem functioneel mag voorschrijven.
  • Voor CZ verzekerden geldt dat het audiogram niet ouder mag zijn dan 9 maanden. Tot 55 dB gehoorverlies is er naast een functioneel voorschrift van een KNO-arts of audioloog ook een duidelijke motivatie nodig. Hieruit moet blijken waarom een voorziening noodzakelijk is en waarom voorzieningen uit de reguliere handel niet voldoen. Hiernaast dient te worden aangegeven welke voorzieningen tot dusver zijn gebruikt.
  • Voor Zilveren Kruis en De Friesland verzekerden geldt dat bij een gemiddeld gehoorverlies vanaf 60 dB op het beste oor ook de triage-audicien het wek- en waarschuwingssysteem mag voorschrijven.
  • Voor ASR en Caresq verzekerden geldt dat bij een gemiddeld gehoorverlies vanaf 60 dB ook de triage-audicien het wek- en waarschuwingssysteem mag voorschrijven.

Download hier de vergoedingstabel 2021 per zorgverzekering voor wek- en waarschuwingssystemen >>

Download hier het formulier over vergoedingsregels 2021 >>